Nye veier i dagens medisin - har vi plass til annerledestenkerne? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.10.2012
Nye veier i dagens medisin - har vi plass til annerledestenkerne?


Norsk sykehus– og helsetjenesteforening (NSH) arrangerte forrige uke konferanse om forskningsbasert praksis og praksisbasert forskning. I desse «Folkeopplysningstider» kan det vera fint å lesa litt meir nyansert omkring evidensbasert forsking – og kva dette eigentleg inneber.


Oversyn over foredraga på konferansen:
  • Andrew Wakefield - en folkefiende v/Trond Skaftnesmo
  • Annerledestenkerne v/Per Arne Bjørkum
  • En gang var verden et menneske - utvikling av verdensbilder og menneskesyn v/Trond Skaftnesmo
  • Et helhetssyn på mennesket - hvordan kan pasientenes opplevelse bidra til utvikling av behandlingen? v/Johanna Hök
  • Evidensbasert praksis - bruk og misbruk av vitenskap? v/Tor-Johan Ekeland
  • Fragmentarisk tenkning - hva gikk galt med svineinfluensaen? v/Elling Ulvestad
  • Hans Skjervheims positivismekritikk og evidensdebatten v/Jan Inge Sørbø

Foredraga er publisert på NSH si internettside http://www.nsh.no/script/view.asp?id=356 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers