Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.11.2012
Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede

    
Gry Fosstvedt
Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH
Aromedica norsk aromaterapiskole
Særlig i England og Frankrike har man lenge tilbudt aromaterapi som støttebehandling ved kreft. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH Gry Fosstvedt holder jevnlig kurs i "Aromaterpi og kreft". Kurset er basert på omfattende studier med engelske spesialsykepleiere som har spisskompetanse innen kreftomsorg og bruk av eteriske oljer og aromaterapi.


Av
Gry Fosstvedt
Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH
Aromedica norsk aromaterapiskole
 
Hva er aromaterapi?
Aromaterapi bygger på den årtusengamle universelt kjente tradisjon å bruke aromatiske plantestoffer kultisk, kulinarisk, kosmetisk og medisinsk. Aromaterapi tar sikte på å styrke fysisk og psykisk helse ved kontrollert bruk av eteriske oljer til blant annet massasje og inhalering. Ikke alle er klar over at aromaterapi har røtter i konvensjonell vestlig medisin. Eteriske oljer og andre plantepreparater var inntil nylig en viktig del av ortodoks farmasi og legepraksis. De eteriske oljenes effektivitet mot mikroorganismer er meget veldokumentert.
 
Dr. Buchbauer, professor i farmasøytisk kjemi ved Wien Universitet, er bare en av mange som etter omfattende studier slår fast at eteriske oljer i tillegg er slimløsende, appetittstimulerende, krampeløsende, betennelseshemmende,  fordøyelsesstyrkende, vanndrivende, beroligende eller stimulerende.
 
Dr. Daniel Penöel og Pierre Franchômme (1990) viser til enkelte oljers klart immunstyrkende virkning. Ved en aromaterapibehandling opptas de individuelt tilpassede, utblandede oljene av huden gjennom en ytterst behagelig og grundig massasje. Samtidig når de aromatiske molekylene via nesen alle deler av hjernen som påvirker nervesystemet,  hormonbalansen og mentale og sjelelige prosesser. Produksjonen av gunstige nevrokjemiske stoffer stimuleres og i tillegg gir duftopplevelsen velbehag og glede. Denne kombinasjonen av velgjørende berøring og helsebringende plantemedisin er unik for aromaterapien og gir ofte en sterk opplevelse av fornyet energi, livslyst og optimisme.
 
Hvorfor aromaterapi for kreftrammede?
Uansett krefttype er det å få en kreftdiagnose en av de sterkeste sjokk- og traumeopplevelser man kan tenke seg. Å leve med kreft innebærer ofte  kontinuerlig stress, preget av angst, uvisshet, smerter, ubehagelige behandlinger og tap av kroppslig og sosial identitet. Aromaterapi representerer en motvekt til alt det triste og skremmende. Dypt avspennende berøring og deilige dufter som minner om livets lyse sider, gir fornyet håp og kampvilje. Særlig i England og Frankrike har man lenge, og med utelukkende positive resultater, tilbudt aromaterapi som støttebehandling. Erfaringer viser at aromaterapi drastisk kan redusere stress og angst. Studier av brystkreftpasienter viser at depresjon svekker immunresponsen, øker forekomsten av metastaser og derved minsker overlevelsessjansen, mens støtte og omsorg dobler sjansen for å overleve. For alle krefttyper var glede den viktigste følelsen for å hindre metastaser. Latter viste seg å drastisk øke antallet lymfocytter.
 
Ved å motvirke depresjon og andre vonde følelser gjør vi altså noe rent medisinsk. Aromaterapi kan redusere problemer som søvnløshet, hodepine, forstoppelse, muskel- og andre smerter, og derved bedre livskvaliteten. Aromaterapi bedrer blod- og lymfesirkulasjonen, slik at uønskede toksiner utskilles mer effektivt. Aromaterapi styrker også immunforsvaret.
 
Noen dokumenterte forsøk
Ved Center for Cancer & Palliativ Care Studies ble det foretatt systematiske, kliniske forsøk med 52 kreftpasienter, med ulike typer kreft, for å evaluere verdien av massasje, både med eteriske oljer og med nøytrale vegetabilske oljer.
 
Konklusjon: unison lovprisning av massasje fra alle deltagere. Det viste seg at det var av liten betydning om oljen var aromatisk eller ikke; opplevelsen av omsorg og aksept gjennom berøring var det viktigste. Imidlertid scoret aromaterapigruppen klart høyere når det gjaldt bedret bevegelighet, mindre smerter, bedre kommunikasjon med familien og bedre innsats og fortjeneste i arbeidslivet.
 
The London Clinic, UK, foretok en klinisk studie med kontrollgruppe av 40 brystkreftrammende på stamcelle høydose cellegiftkur, av eteriske oljers mulige effektivitet for lindring av vanlige cellegiftbivirkninger, så som sår og skader i munnens slimhinner, diaré, utslett, kvalme, matvegring og infeksjon ved Hickman exit site.
 
Konklusjon: eteriske oljer er akkurat like effektive som konvensjonell, symptomlindrende medisin og ble gjennomgående foretrukket av pasientene.
 
Kreftpasienter og berøring
Studier viser at berøring nedsetter smertepersepsjonen med 60 %, angstfølelsen med 24 %, øker avspenningen med 54 %, nedsetter forhøyet blodtrykk, regulerer hjertefrekvensen og åndedrettet og motvirker kvalme.
 
Kontraindikasjoner
Det finnes intet belegg for at en vanlig aromaterapimassasje vil spre kreften eller på annen måte skade, tvert imot. Forsiktighet må naturlig nok utvises ved langt fremskreden kreft eller på eldre og svake pasienter. NB! Spesielle forholdsregler må tas ved leukemi, lymfekreft og østrogenrelatert brystkreft. I alle tilfeller rådes man til å kontakte en erfaren aromaterapeut som har utdanning innen dette spesialfeltet. Pasienter på cellegift kan gis en lett, kort massasje eller en delmassasje av hender, ansikt og/eller føtter, med utvalgte milde oljer. Dr. Penöel har personlig erfaring med enkelte eteriske oljer som lindrer ubehaget uten på noen måte å interferere med uunnværlig medisinering. Ved strålebehandlinger er aromaterapi bare av det gode, såfremt visse regler følges. Spesifikke oljeblandinger kan forebygge og minske stråleskader.
 
En oversikt over eteriske oljer som har vært brukt som ledd i behandling av kreft og som blant annet nevnes av Dr. Valnet, Dr. Penöel etc. gjengis under. Anbefalingene er dels basert på erfaring, dels på klinisk forskning og laboratorieforsøk.
 
Alle aldehydrike oljer, samt: Artemisa herba alba, davaninifera, abies balsamea (fir-balsamfuru), estragon, enebær, frankinsence, geranium, zdravetz (øst-europeisk geraniumstype), gulrotfrø (ved hud- bryst og livmorkreft), isop, kamille, tysk (leverkreft), laurbærblad (lymfe-, tarmkreft og Hodgkins), løvstikke, myrra, nellik (Hodgkins sykdom), niaouli (livmorhals- og underlivskreft), persillefrø, rose otte (hud- og underlivskreft), salvie, sandeltre (hud- og prostatakreft), sypress, tetre (livmorhalskreft).
 
Eteriske oljer som hjelpemiddel ved strålebehandling
I flere år har franske leger og erfarne aromaterapeuter blant annet i England, brukt visse eteriske oljer for å minske de negative bivirkningene ved stråleterapi. De eteriske oljene brukes på områder som skal bestråles i dagene før behandlingen for å motvirke brannsår og arrdannelse.  NB! Dette skal aldri gjøres samme dag som bestrålingen.
 
Dr. Penöel, fransk lege og verdenskjent ekspert på eteriske oljer, foreslår eterisk olje av niaouli (melaleuca viridiflora). Men tetre (melaleuca alterifolia) og cajeput (melaleuca cajeputi) har også meget god effekt.
 
Alternativt kan vanlig lavendel (lavandula angustifolia), fragonia (taxandria fragans) eller kunzea (kunzea ambigua) brukes. I dagene etter strålebehandlingen og frem til ny runde anbefales en blanding av 50% niaouli i 50% perikumolje eller nyperosekjerneolje. Riktig brukt er dette ikke bare trygt, men en suveren måte å redusere ubehag i forbindelse med nødvendig strålebehandling.
 
Når all behandling er over, kan eventuelle hudreaksjoner lindres med følgende lotion: Calendula (ringblomstolje) 10 ml, perikum (johannesolje) 10 ml, hvetekimolje 10ml
Tilsatt: 10 dr tetreolje, 10 dr niaouli, 10 dr lavendel, 5 dr romersk kamille, 5 dr tysk kamille.
Alternativt: 1 ml centella asiatica, 1 ml nyperosekjerneolje, 1 ml tamanu som blandes i 193 ml melkebase.

Referanser
 • Buchbauer, Jirovetz, Jäger, Plank and Dietrich: Fragnance compounds and essential oils with sedative effects upon inhalation. (The Journal of Pharmaceutical Science juni 1993, 82: 6660-4)
 • Diego, Jones, Field et.al.: Aromatherapy positively affects mood. EEG-patterns of alertness and math computation. (International Journal of Science, desember 1988, 64: 35 – 80)
 • Komori T. et. al.: Effects of citrus fragnance on immune function and depressive states (Neuroimmunomodulation, 2: 174 – 80)
 • Mc Daniel JS, Porter MR, Reed DA, Nemeroff CB: Depression in patients with cancer.
 • Dr. Penöel og Franchômme ( 1990 ).
 • Diagnosis biology and treatment. (Arc Gen Psychiatry febrar 1995, 52: 289 – 99).
 • Ironson et. al: Massage therapy is associated with enhancement of the immunesystms cyotoxic capacity. (International Journal of Neuroscience 1996. 84 – 205 – 217).
 • Conference proceedings, AROMA 95. (The International Journal of Aromatherapy).
 • Jessica Corner, PH.D. Bsc, Center for Cancer & Pallative Care Studies. (1995 International Journal of Pallative Nursing.)
 • Dr. Peter Gravett, member of the Bone Marrow Transplant Group, The London Clinic, UK.
 • Gerhard Buchbauer: The biology of essential oils and fragnance compounds.
 • Grealish, Lomansey og Whiteman: Footmassage: a nursing intervention to modify the distressing symptoms of pain and nausea in pasients hospitalized with cancer (Cancer Nurs, 16: 93 – 101)
 • Dr. Paul Belaiche: Traité de Phytotherapie et d'Aromatherapie (Paris 1979)
 • A.M. Jansen, Scheffer, Baerheim-Svendsen: Antimicrobial activitity of essential oils – a litterature review 1976 – 86, Planta Medica 53 (5) 1987, 395 1998


Vedlegg:
NT 03 2012 - Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers