Helsekostprodukter under press | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.11.2012
Helsekostprodukter under press


EU krever nå dokumentasjon på alle helsekostprodukter. Dette er en ny situasjon for oss som produserer og selger produkter for å forebygge sykdom. Medisinindustrien har det motsatte utgangspunkt, nemlig å reparere, sier Kari Øye, daglig leder i Havfruene AS.


Hvilke påstander er tillatt?
Myndighetene erklærer som et uttalt mål at det skal settes inn store ressurser på forebyggende helsearbeid, så vi har faktisk sammenfallende interesser. Nå gjelder det sikkerheten rundt produktene som anbefales, i tillegg til dokumentasjon på virkningen av dem.
 
Tusenårige tradisjoner rundt bruk av naturlegemidler og folkekunnskap om naturmedisin er ikke lenger holdbart. Alt må dokumenteres gjennom pålitelige vitenskapeIige undersøkelser. I snart hundre år har den kapitalsterke medisinindustrien hatt sterk påvirkningskraft. Nå handler det kanskje egentlig om patenter og kontroll(?!).
 
EFSA (EU’s organ for matsikkerhet) er nå i gang med etterprøving av ulike påstander, og mange produkter vil nok forsvinne fra hyllene. Omega-3/Tran kommer svært godt ut i forhold til påstander bransjen har kommet med i mange år og det ligger over 15 000 undersøkelser til grunn for disse helsepåstandene.
 
Omega-3
Godkjenning nr 440/2011 av 6. mai 2011:
 1. DHA bidrar til normal utvikling av hjernen hos foster og brystmelkbarn.
  Det bør gis informasjon til gravide og ammende om viktigheten av å ta 200 mg DHA.
  Daglig Omega-3 –inntak for voksne i.e: 250 mg DHA og EPA.

 2. DHA bidrar til normal utvikling av synet for barn opp til 12 måneder.
  Det bør gis informasjon om at 100 mg DHA er minimum. Hvis denne påstanden er brukt i et blandingstilskudd, skal denne blandingen inneholde minst 0,3 % DHA.

 3. Mors inntak av DHA bidrar til normal utvikling av øyet hos foster og die-barn.
  Det bør gis informasjon til gravide og ammende om viktigheten av å ta 200 mg DHA og EPA.

 4. Vitamin D er nødvendig for normal utvikling av bein hos barn.
  Denne påstanden kan bare brukes for mat som er klart definert som vitamin D-kilde.
Nytt fra EFSA 27.07.2012
(Sitat:) EFSA har konkludert med at daglig inntak på 5 gram av langkjedete Omega-3-fettsyrer har ingen risiko for voksne. Panelet for diett, ernæring og allergi (NDA) har kommet med følgende vitenskapelige uttalelse etter å ha gått gjennom data om eventuelle bivirkninger av høyt inntak av disse Omega-3- fettsyrene:
 
Omega-3 langkjedete flerumettede fettsyrer (N-3 LCPUFA) – som eikosapentaensyre (EPA) og dokosahexaensyre (DHA) - spiller en viktig rolle i
 • vekst og utvikling av hjernen
 • regulering av blodtrykket
 • nyrefunksjon
 • blodpropp
 • betennelser
 • immunologiske reaksjoner
N-3 LCPUFA finnes i fisk og fiskeoljer, melk og marine alger. De kan også tilsettes i mat eller inntas som kosttilskudd.
 
EFSA har gjennomført en rekke vitenskapelige vurderinger av påstander omkring helsegevinster ved inntak av n-3 LCPUFA. NDA-panelet har konkludert med at et daglig inntak av 2-4 g EPA og DHA-fettsyrer er nødvendig for å oppnå ønsket effekt på vedlikehold av blodtrykket og triglyseridnivåene, og at en daglig dose på 250mg er nok til å opprettholde normal hjertefunksjon.
 
I tillegg, i sitt arbeid med referanseverdier på kosttilskudd, har panelet konkludert med at 250 mg daglig inntak er  tilstrekkelig for å opprettholde god hjertehelse hos friske voksne og barn.
 
Etter bekymringer fra flere medlemsland angående eventuelle bivirkninger av større doser Omega-3, har EU-kommisjonen spurt EFSA om vitenskapelig dokumenterte råd om hvilket øvre nivå som er trygt å anbefale. Panelet konkluderte med at de tilgjengelige data ikke er tilstrekkelige til å anbefale en øvre grense (UL) for Omega-3, individuelt eller i kombinasjon for noen a-3 PUFA – DHA, EPA, DPA individuelt eller i kombinasjon - for noen grupper i befolkningen.
 
Imidlertid noterer panelet at inntak av Omega-3 fra fersk mat ikke har negativ effekt verken på voksne eller barn. Den konkluderer med at inntak av EPA og DHA kombinert i doser opp til 5 gram daglig ikke medfører noen helserisiko for voksne. Ekspertene sier spesifikt at tilskudd av EPA og DHA opp til 5 gram om dagen ikke øker risikoen for bivirkninger som blødninger, uregelmessig glukosenivå eller svekket immunforsvar.
 
Det er kjent i EU at de fleste får i seg langt mindre enn 5 gram Omega-3 pr dag fra mat og kosttilskudd. Det gjennomsnittlige inntaket er på 400–500 mg daglig for voksne, og barn konsumerer ca. 320 mg pr dag. Blant de som tar mest Omega-3 (fra fet fisk eller tilskudd), kan nivåene være opp til 2 700 mg for voksne og 1 700 mg for barn. (sitat slutt)
 
Gjennomsnittstallene for EU er skremmende
Barn: 0,32 gram Omega-3 = 25 % av anbefalt daglig dose
Voksne: 0,4 gram Omega-3 = 32 % av anbefalt daglig dose
 
Naturlig, ukonsentrert torskeleverolje inneholder 1,25 gram Omega-3 (5 ml/5 kapsler á 1g).
 
Norske myndigheter anbefaler 5 ml (1 barneskje) tran daglig. Nå har EFSA konstatert at det ikke er noen risiko med å ta inntil 5 gram pr dag (= 2 store spiseskjeer).
 
I Vest-Europa og USA er det et stort underforbruk av essensielle Omega-3-fettsyrer og tilsvarende overforbruk av smertestillende medikamenter grunnet betennelsessykdommer av mange slag.
 
Hjerneføde
EFSA har slått fast at Omega-3 er helt nødvendig hjerneføde for foster og spedbarn. Svært mange undersøkelser viser at unormal hjernefunksjon gjennom livet kan skyldes mangel på Omega-3. Kanskje depresjon, ADHD, Alzheimer, schizofreni og bipolar lidelse blir definert som mangelsykdommer om noen år?


Vedlegg:
NT 03 2012 - Helsekostprodukter under press


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers