Selvhelbredelse - en forutsetning for livets bestående | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

23.11.2012
Selvhelbredelse - en forutsetning for livets bestående


Det er viktig å være seg bevisst at det vi gjør med dyr eller mennesker for å oppnå en helbredelse på naturmedisinsk grunnlag, bygger på at vi stimulerer kroppens egen evne til selvhelbredelse.


Av
Are Thoresen
Veterinær, homøopat og akupuktør MNNH reg
 
I seg selv har de naturmedisinske metodene ingen virkning, bortsett fra at de er i stand til å stimulere selvhelbredelsen. Derfor faller disse metodene dårlig ut når man undersøker deres egenvirkning, slik man gjør i medisinske forsøk.
 
Sykdom er tap av kontroll. Når det gjelder kreft tapes kontrollen over celleveksten.
 
Selvhelbredelse forekommer naturlig, når vi blir i stand til å gjenoppta kontrollen over vår kropp og våre prosesser. Det en realitet og en mulighet, – for oss alle. Utfordringen er å finne ut hvordan selvhelbredelsen kan utløses, hvordan vi setter den i gang.
 
Den katolske kirken klassifiserer det som et under når en person blir helbredet av en tilsynelatende uhelbredelig sykdom, uten inngripen av leger eller andre helbredere, med et mulig unntak for healere. I et medisinsk leksikon som «Zetkin/Schaldach» er ikke begrepet nevnt. I Aschehougs «Store norske leksikon» er selvhelbredelse heller ikke nevnt. På Google var det 6.990.000 treff for «Self healing», og da vesentlig innen alternativ medisin.
 
Innen vanlig medisin karakteriseres slike hendelser som ikke-forklarlige hendelser, tilfeldigheter, løgn eller pasientens selvbedrag eller ønske om å bli bedre. Og om de opptrer innen forsøk eller pasientevalueringer, utelukkes pasienten som regel fra forsøket.
 
Sannheten er at selvhelbredelse skjer kontinuerlig hos hver enkelt av oss. Kroppene våre bekjemper betennelser, bakterier, sopp og virus, endog prioner. Potensielle kreftceller drepes. Det er når denne kontinuerlige kontrollen svikter, at sykdom oppstår. Når vår kropp eller andre faktorer setter selvhelbredelsen i gang igjen, ja da kaller vi det et under, for  selvhelbredelse eller placebo.
 
Gjennom hele mitt profesjonelle liv har jeg vært interessert i å finne og kartlegge disse selvhelbredende prosessene, for således å kunne sette dem i gang hos syke, for å sette den syke i stand til igjen å ta kontrollen i eget hus.
 
Ut fra den erfaringen jeg har med selvhelbredelse, er det en rekke faktorer som setter i gang selvhelbredelsen; psykiske faktorer, meditasjon, kunstnerisk aktivitet, planter, akupunktur, soneterapi, musikk eller osteopati. Derfor er det nærliggende å tro at selvhelbredelsen har flere nivåer. Innen skolemedisinen kalles ofte selvhelbredelse for «Placebo».
 
Kroppens egne helbredende mekanismer, som kan igangsettes av mange ulike faktorer, er ofte de samme som blir stimulert av konvensjonelle terapier. Det er vist i forsøk at placeboeffekt fører til reelle forandringer i hjernen, likt de endringer som «en virkelig» terapi fremkaller.  Hvordan dette fungerer er fortsatt omdiskutert.
 
Dette temaet er inngående dokumentert av dr. Ario Conti, en sveitsisk forsker, i hans beskrivelse og introduksjon av  neuroimmunomodulering. Denne forskningen har vist at psyken har direkte og reelle forbindelser til nervesystemet. Nervesystemet er av største betydning for hormonsystemet og immunsystemet, og derved av største betydning for de fleste sykdommer.
 
Forskjellige alternative terapeuter har forskjellige resultater, og om man fjerner den personlige påvirkningen (placebo) i dobbeltblinde forsøk, fjerner man den her beskrevne effekten eller muligheten for en svært effektiv terapi.
 
Selvhelbredelsens forutsetning; en fungerende kropp – kontroll – feed back
 
All virkelig helbredelse er selvhelbredelse
 
Det er bare våre egne selvhelbredende systemer som kan gi en fullverdig og varig helbredelse.
 
Et sår kan ikke gro om ikke kroppen selv lar det gro.
 
Et hårstrå kan ikke vokse om ikke kroppen selv kan la det vokse.
 
For mange år siden var jeg på rideferie på Dovre. Der traff jeg en professor i indremedisin og kom i samtale med ham om selvhelbredelse. Han konkluderte med at «den eneste sanne helbredelse er placebo». Dog, da jeg noen år senere skulle skrive en artikkel om selvhelbredelse og placebo, og ville referere uttalelsen til denne professoren, benektet han å ha sagt noe slikt.
 
En forutsetning for at en syk person kan gjeninnta kontrollen over eget liv, at han kan sette i gang selvhelbredelsen eller la den bli satt i gang av en terapeut, er at «kommandolinjene» fungerer, og at de selvkontrollerende prosessene ikke er ødelagt.
 
Mange forhold gjør at dette kan være vanskelig, særlig når man allerede er syk:
  • Medisinene man tar kan hemme selvhelbredelsen, så som cortison eller cellegift.
  • Stråling ødelegger mange av kroppens prosesser, blant annet immunsystemet. Da er det vanskelig å sette i gang selvhelbredelsen.
  • Kronisk stress og sterke psykiske belastninger.
Selvhelbredelsens reguleringsmekanismer
Selvhelbredelsen har flere systemer og nivåer å spille på
 
Gener
Vi har en rekke gener som regulerer kroppens forskjellige funksjoner, for eksempel celleveksten.
 
I forhold til kreft er det viktig om disse genene er slått på eller av. Hva som slår dem på eller av er de samme prosessene som regulerer selvhelbredelsen.
 
Det elektriske systemet
Bjørn E. W. Nordenstrøm, M.D. har oppdaget og beskrevet BCEC, «Biologically Closed Electric Circuits».
 
Han har vist at hele organismen er regulert av et statisk elektrisk felt. Han har vist at strømmen av elektrisk energi kan danne helt nye strukturer så som fibrøse membraner, organkapsler og ulike former av kanaler. Elektrisk strøm, dannet av ionstrømmen i blodkarene, lymfekarene og i interstitsielle kanaler, skaper i sin tur et elektromagnetisk felt.
 
Når blodkarene avgir grener, skjer det ofte i 90 graders vinkel. Likeså danner blodkarene ofte loop-formasjoner.
 
Disse fungerer som transformatorer for både den ioniske strømmen og det elektromagnetiske feltet. Dette feltet regulerer organismens mange funksjoner, også av- og på-genene.
 
Nervesystemet
Dette systemet er involvert i de fleste prosesser i kroppen, og ved å stimulere dette på spesifikke måter, kan mye reguleres.
 
Meridianene
Meridiansystemet som brukes innen kinesisk medisin er en viktig reguleringsmekanisme for kroppens prosesser. Innen dette systemet finnes det punkter for kontroll av prosesser som har kommet ut av kontroll, for eksempel ukontrollert cellevekst.
 
Blodsystemet
Blodforsyningen til vev og organer er med å regulere disses aktivitet. Jo mer blod jo høyere aktivitet. Økt blodtilstrømning til et område som ikke fungerer optimalt, kan ofte løse problemet.
 
Peptider, et signalsystem
Tidligere ble proteinene regnet for å være livets primære molekyler (proteios = primær), men i løpet av de siste tiårene har det blitt klart for vitenskapen at det viktigste systemet består av protein-segmenter.
 
Disse kalles peptider. Peptidene kan finnes overalt i kroppen, og inngår i en rekke funksjoner, alt fra toxiner og antibiotika til signalsubstanser.
 
Peptidene har hittil blitt antatt å bli produsert ved behov, men den forskningen jeg har gjort har vist at disse peptidene ofte oppstår ved at passende deler av proteinene «klippes av», og derved frigjøres store mengder peptider i løpet av sekunder. Proteinene i blodet fungerer altså som et reservoar av peptider til bruk ved akutte situasjoner.
 
Selvhelbredelsens multiplisitet
Det er viktig å være klar over at selvhelbredelse ikke er en enkeltstående mekanisme som kan settes i gang uansett sykdom.
 
Selvhelbredelsen bygger på et samspill mellom alle kroppens selvregulerende systemer og er svært komplisert. Den må således settes i gang på forskjellig måte alt etter sykdommens egenart.
 
Når pasienter har kreft, er det igjen forskjellige måter selvhelbredelsen må settes i gang på, alt etter hvilken type kreft det er og hvordan og hvor kreften har oppstått. Dette har jeg redegjort for i foredrag, i bøker og i artikler.
 
Hva kan sette selvhelbredelsen i gang?
Selvhelbredelsen settes i gang av en impuls rettet mot den spesifikke prosessen som er satt ut av spill.
 
Akupunktur
kan stimulere de fleste av kroppens prosesser. Det er viktig å finne ut hvilken prosess som har sviktet sin kontrollerende funksjon, og så stimulere denne.
 
Osteopati
Alle kroppens vev, hinner og strukturer står i kontinuerlig kommunikasjon med alle kroppens prosesser. Derfor kan man ved hjelp av osteopati eller kiropraktikk sette i gang selvhelbredelsen.
 
Imaginering
Som dr. Ario Conti har vist, står hjernen i forbindelse med alle kroppens prosesser. Ved hjelp av spesielle imaginasjoner kan man stimulere de prosesser som har sviktet sin kontrollerende funksjon.
 
Vitaminer og mineraler
i optimale mengder er nødvendig for at det elektriske feltet skal kunne virke. En fullverdig diett er nødvendig for at kroppen skal fungere optimalt. Om en prosess svikter, bør man spise mer av de fødemidler som er viktige for nettopp denne prosessen.
 
Psykiske faktorer
Som dr. Ario Conto har vist, virker vår psykiske tilstand inn på den kontrollen kroppen har over for eksempel celleveksten.
 
Planter
Organenes funksjonsdyktighet innvirker sterkt både på det elektriske feltet, på kontrollen av de forskjellige prosessene og på psyken. Diverse planter kan stimulere de forskjellige organene og prosessene.


Vedlegg:
NT 03 2012 - Selvhelbredelse - en forutsetning for livets bestående


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers