NNH godkjent som utøverorganisasjon for to nye terapiformer | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

22.12.2012
NNH godkjent som utøverorganisasjon for to nye terapiformer


Helsedirektoratet har godkjent NNH som utøverorganisasjon for terapeutisk healing og terapeutisk eurytmi. NNH-medlemmer som oppfyller fagkravene i terapiformene kan dermed registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.


Terapeutisk healing benyttes som behandlingsmetode i en terapeutisk prosess sammen med terapeutisk samtale. Terapeuten har i tillegg til sine healingevner, utdannelse som gir kunnskap innen blant annet alminnelig psykologi og utviklingsprosesser, kunnskap om helbredelsesmetoder, etisk holdning, kunnskap om og trening på terapeutisk samtale og kunnskap om og trening på terapeutrollen gjennom praksistrening under veileding.
 
En terapeutisk healer har grunnleggende kunnskaper i vestlig medisin og naturmedisinsk grunnutdanning. Terapeuten skal, i tillegg til å formidle healende energi, kunne bistå og veilede klienten gjennom endrings- og helbredelsesprosesser. Han/hun har kunnskap om hvordan ubearbeidede følelser og hendelser kan sette seg i kroppen og skape både fysiske og psykiske symtomer og kan bistå klienten i å bearbeide og forløse disse.
 
Fagkravene til terapeutisk healing er 250 undervisningstimer i terapeutisk healing, 300 undervisningstimer i grunnmedisinske fag, 50 timer i generelle fag/VEKS-fag, 110 undervisningstimer i naturmedisinsk grunnutdanning og 781 timer med egenstudie. Lengden på studiet ved de ulik skolene varierer fra 3 1/2 til 5 år ved studie på deltid.
 
Terapeutisk eurytmi er en bevegelsesterapi som benyttes ved akutte, kroniske og degenerative sykdommer. Den kan brukes som profylakse og i en rehabiliteringssituasjon.
 
Terapeutisk eurytmi hører til terapimetodene innenfor antroposofisk medisin og har gjennom årene fått stadig større utbredelse og anvendelse. I dag blir terapeutisk eurytmi brukt på ulike medisinske fagområder og i mangfoldige terapeutiske sammenhenger, som på, i omsorgsarbeid, som en del av rehabilitering, i Steinerskoler, i arbeidslivet og av eurytmiterapeuter med egen praksis. I tillegg blir det forsket innen fagfeltet.
 
Fagkravet til en eurytmiterapeut er en 4-årig bachelorutdanning i eurytmi ved Den norske eurytmihøyskole i Oslo eller tilsvarende skoler i utlandet. I tillegg kommer en 1 1/2 års fagutdannelse i terapeutisk eurytmi, etter å ha vært yrkesaktiv gjennom en tid og etter en praksisperiode innenfor omsorg og/eller klinisk sykepleie.


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers