Ny forskrift! Næringsdrivende må nå oppgi priser på varer og tjenester | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.01.2013
Ny forskrift! Næringsdrivende må nå oppgi priser på varer og tjenester

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BLD sendte i november 2012 ut ny Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester. Kort sagt går forskriften ut på at man med et godt synlig oppslag og på sin hjemmeside må opplyse om priser på alt man tilbyr av varer og tjenester, dog med noen unntak. Hensikten med forskriften er å gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser.


Forskriften er omfattende og gjelder mange samfunnsområder, vi vil derfor be hver enkelt gå inn på nettet og hente forskriften på http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20121114-1066.h...
 
Det er først og fremst Innledende kap. 1, kap. 2 Prisopplysning for varer og kap. 3 Prisopplysning for tjenester som er aktuelle.

Øvrige kapitler gjelder gravferdstjenester, tannlegetjenester, transport og salg av elektrisk kraft og serveringssteder.

Avsluttende kap. 8 sier at forskriften trådte i kraft 1.1.2013 samt hvilke tidligere forskrifter som oppheves fra samme dato.
 
Telefon til Lovdata er 23 11 83 00 om du har spørsmål.
 
Sigrun Kirkeberg
Generalsekretær NNH
 
Last ned oversikt over aktuelle kapitler fra vedlegget under.


Vedlegg:
Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester - aktuelle kapitler


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers