Robert Hahns kamp mot fordommer og mistenkeliggjøring | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

03.02.2013
Robert Hahns kamp mot fordommer og mistenkeliggjøring

   
Robert Hahn
På sin blogg fortsetter Robert Hahn sin kamp mot uforstand og fastlåste holdninger. Nå tar han et oppgjør med barnelegen Mats Reimers mistenkeliggjøring av forskning på helsetjenester så snart språket inneholder ord og uttrykk som forekommer innen alternativmedisinen. En viktig debatt om prinsipper og språkbruk.


Utdrag fra bloggen Mats Reimers 'healing touch':
Mats Reimer kritiserar dem som bedriver forskning i omvårdnadsfrågor så snart språkbruket innehåller något som förekommer inom alternativmedicinen. Han har låst sig i teoretiska och ideologiska frågor kring sjukdomars behandling istället för att bry sig om huruvida de fungerar eller inte. För honom betyder den ideologiska överbyggnaden allt.

Mats Reimer är bloggare i Dagens Medicin. Där misstänkliggörs företeelser han inte förstår eller vill förstå. Nästan alltid handlar det om alternativmedicin. Tekniken består i att plocka samman lösa associationer så att helheten skall framstå som suspekt. Han implicerar skuld genom association. Jag har i en tidigare blogg beskrivit hur den retoriska tekniken ser ut.
Se Mats Reimer är en belastning för Dagens Medicin http://roberthahn.nu/2012/11/25/mats-reimer-ar-en-...
 
Jag läser Reimers blogg synnerligen sporadiskt då den oftast innehåller samma sak, nämligen utfall och kritik av alternativ medicin. Nu har jag dock av en kollega blivit uppmärksammad på att jag för ett par veckor sedan nämnts vid namn i en blogg kallad Energibehandling med Healing touch på Karolinskas akutvårdsavdelning
Anledningen är att jag deltog som sakkunnig i ett akademiskt halvtidsseminarium. Det är ett oavlönat uppdrag man förväntas ta på sig när man är docent eller professor.

Mats Reimer misstänkliggör doktoranden och sjuksköterskan Fanny Airosas doktorsavhandling om beröring, hypnos och taktil massage i akutsjukvården genom att hänvisa till idéer om aura-diagnoser och störningar av energifält, vilket tydligen är uttryck som förekommer i amerikansk litteratur om omvårdnadsdiagnoser.
 
Eftersom jag var med och bedömde Fanny Airosas halvtidsseminarium så vet jag vad som sades. Där nämndes ingenting om vare sig auror eller störningar av energifält. Ännu ett exempel på Reimers teknik – att associera ord och uttryck som kan uppfattas som suspekta med personer som han strävar efter att misstänkliggöra. Kopplingen kan vara hur lös som helst. Den kan handla om ett ord eller en mening någon sagt eller skrivit vid något tillfälle för länge sedan. Det räcker för att suspekt-förklaras i Reimers associationsäventyr.
 
Les hele blogginnlegget Mats Reimers 'helaing touch'http://roberthahn.nu/2013/01/26/mats-reimers-heali...
 
Problemets kärna
I mina ögon är Reimer ett problem för Dagens Medicin genom sin fördomsfullhet. För Mats Reimers bloggar intresserar sig inte för huruvida en medicinsk behandling fungerar eller ej. De fokuserar istället på den kringliggande teorin. Om där finns något som andas alternativmedicin så förkastas och misstänkliggörs det hela på ett oftast person-orienterat (och därmed snaskigt) sätt. Det är en etiskt låg nivå som känns ovärdigt tidningen Dagens Medicin att erbjuda sina läsare.


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers