Nyheter

 P-effekten

 Om pasientsikkerhet

 Hans kamp mot fordommer

 Etter "Folkeopplysninga"

 Ny forskrift om pris

 Årets terapeut 2012

 Nye terapiformer

 Cambrella 2012

 The China Study

 Aromaterapi og kreft

 Selvhelbredelse

 Press på helsekost

 Brobyggerprisen 2012

 Nye veier

 Vitenskapelig erkjennelse

 Ironisk folkeopplysning

 Fordøyelsesenzymer

 Christin Foss

 Om healing

 Øyenvitneberetninger

 Organismen et økosystem

 Kurs aromaterapi

 Nettbutikk

 Ny utgave

 Naturmedisin-studie

 Kampanje 2011

 Frå Beethoven til Hahnemann

 Vann - et lite mirakel

 Allmenn naturterapi

 Salutogenetisk orientering

 Energimedisin - del 2

 Homøopati på sidelinjen

 Landsmøte 2012

 Kreft og KAM

 Antibiotikaresistens

 Årlig forsikringsbevis

 Uregelmessig hjerterytme

 Nytt fokus på lys

 Placebotrollet i sollyset

 Støttebehandling ved kreft/MS

 Svar til Fønnebø

 I kulissene

 Placebotrollet

 Brobyggerprisen 2011

 Legevitenskapens forfall

 Rosenmetoden

 Fønnebø svarer

 Oikos om Nøkkelhullet

 Kondolanse

 Minefeltet NAFKAM

 Mørkefeltmikroskopering

 Homøopati og barn

 Syk av mat

 HEF-kampanje

 Kreftfremkallende stråling

 Telefonselgere

 Soling beskytter

 Pollenallergikere og mat

 Forsikring i Norden

 Et liv for urter?

 Flere velger alternativt

 Om homøopati

 Skoliose og terapi

 Soneterapi mot ødemer

 Helsekostopplysning

 Lyskvalitet

 Skitten strøm

 Forkjølelse og forskning

 400 registrerte!

 Nye NNH-lokaler

 Kostholdsråd

 Cochrane og WHO

 Netthøring

 KAM på sykehus

 Antibiotika og astma

 Gledelige tall!

 Mva etter 1.1.2011

 Stråling og helse

 Tourmaline

 Aminosyretilskudd

 Helsepåstandsforordningen

 Fem element aku.

 Dorn-metoden

 Mors kjøttkaker

 NOKUT info

 Katalogsvindel

 Brobyggerprisen 2010

 Migreneprosjekt

 Fagleg oppdatering

 Homøopatisk legemiddelvalg

 Stopp EFSA

 Forskning på KAM

 ICCMR 2010 inntrykk

 Intensjonens betydning

 Om alfalinolensyre

 Feil om momsfritak

 Ny innkjøpsordning

 UiTø og nyhetsbrev

 Potenserte patogener

 Terapeutens utvikling

 Akademiet for Biologisk Med.

 Godkjent massasjeutdanning

 Interaksjoner

 NES Health

 Taushetsplikt

 Overgang til NUF

 Toll-tull

 Legemiddelkombinasjoner

 Ikke friskere på 160 år

 Kvalitetssikring av utdanning

 Codex Alimentarius

 Fruktbar forskningsstøtte

 Naturlig ikke ufarlig

 Veikart til helse

 Betaglukaner - kronikk

 Utfordrer alle

 Åpning fagkongrss

 Sigrun 60 år

 Oppgradering FSNAT

 Telefonprovokasjon

 Lyskonferanse på Kea

 DORN metoden

 Villedende om folsyre

 Dr. Clayton 2009

 EU-midler til KAM-forskning

 Kongress 09 - 1

 Brev til ny helseminister

 Urinfunksjonsdiagnostikk

 EUs positivliste

 Stortingsvalet 2009

 Lita Heiding til minne

 ETCMA School Leaders Day 2009

 ETCMA GA 2009

 Om fleksible utdanningar

 Brennesle

 Søket mot alt.med.

 Encefalon kvalitetsgodkjent

 Minneord: Steinar Lem

 Meiningar D. Høybråten

 Terapeut med drivkraft

 NNHs organisasjonsmodell i Sverige

 Infeksjonsteori og forskning

 Akupunktur og registeret

 Oppreisning av folkevettet

 Helseministeren og alt.beh.

 NOU 1998 10 år

 Bio Medicus Akademiet

 Er du amalgamforgiftet

 Tilskuddsordning i Danmark

 Møte NSK okt. 08

 Statsbudsjettet 2009

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

   
Dr. Bjørn J. Øverbye
05.03.2013
Den brysomme, men nyttige P-effekten
Fordi man i begynnelsen mente at det var legen som «narret» pasienten, ble placebo et diminutiv; noe nedverdigende. Enhver lege som benyttet metoder som spilte på den sykes psykologi, ble anklaget for placebo og ansett som en annenrangs lege. Naturlig nok ble naturterapier forklart som «ren placebo» fordi de ikke var legemedisin.  [Les mer]04.03.2013
Høringsuttalelse fra SABORG: Om kvalitet og pasientsikkerhet


Stortingsmelding 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. [Les mer]   
Robert Hahn
03.02.2013
Robert Hahns kamp mot fordommer og mistenkeliggjøring
På sin blogg fortsetter Robert Hahn sin kamp mot uforstand og fastlåste holdninger. Nå tar han et oppgjør med barnelegen Mats Reimers mistenkeliggjøring av forskning på helsetjenester så snart språket inneholder ord og uttrykk som forekommer innen alternativmedisinen. En viktig debatt om prinsipper og språkbruk. [Les mer]   
John Petter Lindeland
Leiar NNH
03.02.2013
Etter "Folkeopplysninga"
NRK-programmet Folkeopplysningen skapte i fjor haust eit sterkt engasjement blant både motstandarar og tilhengarar av naturmedisin og alternativ behandling. Ordskiftet i dei ulike media var ei salig blanding av alt frå usaklege og syrlege merknader til støtteerklæringar og av og til nyanserte innspel. Retorikken bar også preg av det eg vil kalla fundamentalistiske haldningar når det gjeld forholdet til vitskap og tilnærming til fenomen ein sjølv ikkje har sett seg inn i. [Les mer]Ny forskrift! Næringsdrivende må nå oppgi priser på varer og tjenester

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BLD sendte i november 2012 ut ny Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester. Kort sagt går forskriften ut på at man med et godt synlig oppslag og på sin hjemmeside må opplyse om priser på alt man tilbyr av varer og tjenester, dog med noen unntak. Hensikten med forskriften er å gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser.
 [Les mer]13.01.2013
Terje Varpe - Årets Terapeut 2012!


Vitalkost AS kåret soneterapeut MNNH reg Terje Varpe til Årets Terapeut i 2012. [Les mer]22.12.2012
NNH godkjent som utøverorganisasjon for to nye terapiformer


Helsedirektoratet har godkjent NNH som utøverorganisasjon for terapeutisk healing og terapeutisk eurytmi. NNH-medlemmer som oppfyller fagkravene i terapiformene kan dermed registrere seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. [Les mer]05.12.2012
Alternativ medisin blir teke seriøst innan EU


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) var, saman med vår nordiske samarbeidspartner Nordisk Samarbeidskomite for Komplementær- og alternativ medisin, deltakar ved EUs Cambrella’s Final Conference den 29. november i Brussel. [Les mer]   
23.11.2012
The China Study - verdens største helseundesøkelse om ernæring
The China Study er den største ernæringsundersøkelsen vi kjenner til og sannsynligvis den største som noen gang er gjennomført. Den tar for seg ernærings- og livsstilsfaktorer knyttet til utvikling av sykdommer i 170 landsbyer i Kina. Studien ble ledet av Dr. Colin Campbell, PhD, og Dr. Junshi Chen.  [Les mer]   
Gry Fosstvedt
Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH
Aromedica norsk aromaterapiskole
23.11.2012
Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede
Særlig i England og Frankrike har man lenge tilbudt aromaterapi som støttebehandling ved kreft. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH Gry Fosstvedt holder jevnlig kurs i "Aromaterpi og kreft". Kurset er basert på omfattende studier med engelske spesialsykepleiere som har spisskompetanse innen kreftomsorg og bruk av eteriske oljer og aromaterapi.  [Les mer]23.11.2012
Selvhelbredelse - en forutsetning for livets bestående


Det er viktig å være seg bevisst at det vi gjør med dyr eller mennesker for å oppnå en helbredelse på naturmedisinsk grunnlag, bygger på at vi stimulerer kroppens egen evne til selvhelbredelse.  [Les mer]16.11.2012
Helsekostprodukter under press


EU krever nå dokumentasjon på alle helsekostprodukter. Dette er en ny situasjon for oss som produserer og selger produkter for å forebygge sykdom. Medisinindustrien har det motsatte utgangspunkt, nemlig å reparere, sier Kari Øye, daglig leder i Havfruene AS. [Les mer]   
Dr. Leif Ims
28.10.2012
Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2012 er tildelt dr. Leif Ims
Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse som tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne. [Les mer]02.10.2012
Nye veier i dagens medisin - har vi plass til annerledestenkerne?


Norsk sykehus– og helsetjenesteforening (NSH) arrangerte forrige uke konferanse om forskningsbasert praksis og praksisbasert forskning. I desse «Folkeopplysningstider» kan det vera fint å lesa litt meir nyansert omkring evidensbasert forsking – og kva dette eigentleg inneber. [Les mer]   
Lars Gunnar Lingås
Hovedlærer VEKS-fag
19.09.2012
Behandling og vitenskapelig erkjennelse
Kampanjen «Ingen liker å bli lurt», som en del humanetikere igangsatte i 2011, har brodd mot ulike alternative helsetilbud. Jeg stiller meg kritisk til at kampanjen synes å rette samme skyts mot seriøse alternative, supplerende helsetilbud som mot useriøse virksomheter. Mange av de useriøse kan mer dekkende kalles alternativ religiøsitet enn alternativ behandling. [Les mer]19.09.2012
Folkeopplysning som ironi

Fysikar Andreas Wahl er programleiar i 'Folkeopplysningen' på NRK1. (Foto: NRK)

Naturterapeut John Petter Lindeland tykkjer programmet 'Folkeopplysningen' er eit forsøk på latterleggjering av ein heil bransje. [Les mer]19.09.2012
Om betydningen av fordøyelsesenzymer, mavesyre og symbiose


Et lite kjent problem i befolkningen i dag er hypochlorhydria, lav magesyre. De typiske symptomene som halsbrann, oppblåst mage, diaré og ufordøyet mat i avføring kan lett forveksles med for mye syre. [Les mer]10.09.2012
Kvinnen bak kongressene


Siden 2005 har Christin Foss og KongressPartner AS organisert en rekke seminarer og konferanser relatert til naturmedisin og helse. I Helsemagasinet VOFs siste utgave presenteres kvinnen som blant annet står bak Nordisk naturmedisinsk fagkongress i oktober. [Les mer]   
Rigmor Strømmen
Biopat og healingterapeut
31.08.2012
Healing som behandlingsmetode
Healing er en av de eldste metodene menneskene har brukt til å helbrede sykdom. Likevel er den i noen kretser fortsatt omgitt av negative holdninger, myter, manglende forståelse eller misforståelser om hva healing er. Men vi er nå inne i en tid der flere og flere åpner opp for sine healingsevner og for en større forståelse.  [Les mer]31.08.2012
Øyenvitneberetninger om naturmedisin


En ny bok om naturmedisinen kommer: Ja takk, begge deler - Helse i en ny tid. Den er skrevet av noen av pionerene innen naturmedisinen i nyere tid: naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt (NNH), dr. Vilhelm Schjelderup og dr. Bjørn Johan Øverbye.  [Les mer]19.08.2012
Ny viten - gammel kunnskap : Vår organisme er et økosystem


Gjentatte ganger de siste årene har vi kunnet lese om ny forskning som understreker betydningen av alle de millioner av mikroorganismer som bor på våre slimhinner. [Les mer]   
19.08.2012
Oppgradering i naturmedisinsk aromaterapi
I høst arrangeres det flere kurs med fokus på oppgradering i naturmedisinsk aromaterapi. Kursene vil gi den nødvendige innføring i viktige deler av aromaterapien som har manglet eller vært overflatisk berørt i grunnutdanningen. [Les mer]12.08.2012
Bøker og plansjer til salgs


Bøker og plansjer relatert til terapeutisk praksis til salgs i NNHs nettbutikk. [Les mer]   
14.07.2012
Nytt nummer av Naturterapeuten i salg!
NNHs tidsskrift for naturmedisin
 
Ny viten - gammel kunnskap:
Vår organisme er et ØKOSYSTEM
 
Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund: Behandling og vitenskapelig erkjennelse
 [Les mer]25.06.2012
Tenkjer du på å studera naturmedisin?


NNHs landsmøte 2004 gjorde vedtak om at NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram skulle vera gjeldande som vegvisar og strategidokument når det gjeld behandling av studieplanar og andre forhold som knyttar seg opp til ei slik verksemd. [Les mer]28.05.2012
Profilér NNH - og ikkje minst DEG SJØLV!


 [Les mer]   
Sigbjørn Ekle
Homøopat MNNH reg.
01.05.2012
Frå Beethoven til Hahnemann
Homøopat MNNH Sigbjørn Ekle er i desse dagar aktuell med ei fersk omsetjing av Heilpraktiker Uwe Plate si bok: Hahnemanns Arbeitsweise mit dem Symptomen-Lexikon. Arbeidet er krevjande og tek difor si tid. Når omsetjinga endeleg er ferdig, er dette ei stor gåve til det norske homøopatimiljøet. Boka er ei grundig innføring i kjeldene til faget, og gjev ei fornya innsikt i både prinsipp og metode. [Les mer]   
01.05.2012
Vann - et lite mirakel!
Grunnstoff for utrensning
 
Mange viktige ting i livet får mindre oppmerksomhet enn de er verdt. En lite påaktet skatt er vann. Det er en livsnødvendighet: ca 2/3 av kroppen vår består av vann!
Vann er grunnlag for stoffskiftet, næringsforsyningen, utskilling av avfallsstoffer, syre-basebalansen og regulering av kroppstemperaturen.
 [Les mer]   
23.04.2012
Allmenn naturterapi - ny terapinemning/fagidentitet i NNH
Helsedirektoratet godkjende i brev av 3.2.2012 NNH sin søknad om registreringsrett for terapinemninga Allmenn naturterapi. Sentralstyret si grunngjeving for å etablera denne nye terapinemninga/fagidentiteten, er at NNH i den seinare tida har fått inn mange søknadar som fell mellom alle stolar i godkjenningssystemet. [Les mer]   
23.04.2012
Den salutogenetiske orientering
- eit anna syn på sjukdom og helse:
For oss helsearbeidarar, er dei fleste fortruleg med omgrepet patogenese: ei medisinsk nemning på årsaker til utvikling av sjukelege tilstandar eller sjukdom. Mindre kjent er omgrepet salutogenese. I boka Helbredets mysterium diskuterar den israelske medisinske sosiologen Aaron Antonovsky kvifor nokre menneske overvinn motstand, kriser og voldsomme hendingar utan å bli sjuke.
 [Les mer]   
Dr. Bjørn Johan Øverbye
Lege, forsker og forfatter
11.04.2012
Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme
Et fremskritt i naturmedisinsk erkjennelse
- del 2
 
Senere års vitenskapelig erfaring med hjerte-karsykdommer viser at man med enkle metoder som kosthold, kosttilskudd, fysisk og mental trening kan hjelpe mange mennesker til et bedre liv. Nøkkelen er å gi leger og andre terapeuter gode og tilgjengelige verktøy.
 [Les mer]   
Thore K Aalberg
cand.polit. og homøopat
11.04.2012
Ordvekslinga om NAFKAMs rolle fortsetter: Homøopati på sidelinjen
Norsk Homøopatisk Pasientforening (NHPF) er svært takknemlig for at Britt Hertzberg Untiedt har tatt bladet fra munnen og bidratt sterkt til at NAFKAMs rolle og funksjon er satt under lupen. NHPF har full forståelse for at hun er frustrert over at NAFKAM i liten grad har et naturmedisinsk utgangspunkt for sin forskning. [Les mer]02.04.2012
Inspirerende landsmøte og fagseminar

Inspirerende og engasjerte damer!

NNHs landsmøte og fagseminar ga oss en solid innføring i organisasjonens arbeid og høyst aktuelle og matnyttige foredrag av engasjerte terapeuter med lang fartstid. [Les mer]29.03.2012
NIFAB vil kvalitetssikre informasjon om alternativ behandling ved kreft


Nasjonalt Informasjonssenter for Alternativ Behandling (NIFAB) og Kreftforeningen samarbeider om nye temasider for oppdatert, kvalitetssikret og forskningsbasert informasjon om alternativ behandling ved kreftsykdommer. [Les mer]   
17.03.2012
Antibiotikaresistens kan føre til global krise
På en konferanse for eksperter på smittsomme sykdommer i København nylig advarte dr. Margaret Chan, generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon (WHO), om at vi er i ferd med å gå inn i en "post-antibiotisk æra". – Bakterier er blitt så motstandsdyktige mot vanlige antibiotika at det vil kunne føre til "slutten på moderne medisin slik vi kjenner den".  [Les mer]Brønnøysundregistrene og årlig bekreftelse på gyldig forsikring

Etter lang tids påtrykk har Brønnøysundregistrene nå godkjent at NNH sentralt sender inn samlet oversikt over alle som er registrert i utøverregisteret. Allikevel sender de ut varsel om innsending av bekreftelse til alle..!
 [Les mer]   
Dr. Bjørn Johan Øverbye
Lege, forsker og forfatter
05.02.2012
Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme
Avhengig av hvilke kilder man konsulterer har 30 – 60 % av alle mennesker i alderen 50 – 70 år uregelmessig hjerterytme. Tross bruk av de mest moderne legemidler som beta-blokkere og Calcium–kanal-blokkere, har opptil 93,5 % av brukerne uregelmessige hjerteslag. [Les mer]23.01.2012
Nytt fokus på lys


Lys er viktig; uten lys intet liv. Nå har omfattende forskning vist at lyset har enda større betydning enn vi har vært klar over. [Les mer]09.01.2012
Placebotrollet - sprekker det i sollyset?


Vinjar Fønnebø finner grunn til å reflektere over John Petter Lindelands artikkel i Naturterapeuten nr. 3 i 2011 hvor han lurer på om alternative behandlere må kalle seg “fagrituelle placeboterapeutar/illusjonistar”. [Les mer]   
Lee Anthony Taylor
The Academy of
Effective Reflexology
08.01.2012
Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose
CareCam, ved Leila Eriksen, arrangerte nylig en kursweekend i Danmark med Lee Anthony Taylor, en erfaren terapeut fra England, som gjennom 15 år har utdannet reflexologer og holdt foredrag og kurs rundt om i verden.Kurset ble arrangert etter ønske fra et behandlerteam i Danmark som over lengre tid har tilbudt soneterapi og massasje til barn med kreft og deres familier. [Les mer]   
Britt Hertzberg Untiedt
Frittalende veteran
04.01.2012
Svar til NAFKAMs leder
Det er alltid vanskelig med kritikk som oppleves urettferdig, det vet vi i alternativ medisin alt om. Så når du velger å gå inn i et alternativmedisinsk minefelt med skolemedisinske vernebriller og i tillegg er sterk i troen på egen modell, med et kart som tydeligvis ikke er oppdatert i forhold til terrenget, blir konsekvensene kanskje et ønske om å avsløre og bekjempe alternativ medisin i stedet for ekte dialog og samarbeid.
 [Les mer]10.11.2011
Om sterkt engasjement og utholdenhet


Alternativ.no har intervjuet NNHs generalsekretær Sigrun Kirkeberg, som har vært engasjert i organisasjonsarbeid med alternativ behandling siden 1991. [Les mer]08.11.2011
Placebotrollet i Forskningsskogen


For ein som har drive innan faga homøopati og soneterapi i snart 25 år, kan det vera litt deprimerande å lesa Morgenbladet sin artikkel 24. juni 2011 - Placeboaffekten. [Les mer]   
Dag Viljen Poleszynski
31.10.2011
Brobyggerprisen 2011 til Dag Viljen Poleszynski
Fritt Helsevalg tildelte Brobyggerprisen 2011 til ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski og gleder seg over endelig å kunne gi den oppmerksomhet og anerkjennelse prisvinneren i mange år har fortjent!  [Les mer]   
Dr. Bjørn J Øverbye
30.10.2011
Legevitenskapens forfall
Vurdert ut fra hva det koster å drive helsevesenet og hva vi får igjen av god helse, er ikke moderne legevitenskap lenger en stor suksess hva angår de store helseproblemer. Da Norge på 1950-tallet var Europas fattigste nasjon, hadde vi samtidig dårlig legedekning og få sykehus: men verdens lengste levealder. 50 år senere er legedekningen mangedoblet.  [Les mer]24.10.2011
I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen


- slik bidrar metoden til å frigjøre vårt menneskelige potensial!  Målet med Rosenmetoden er dyp avspenning og økt bevissthet – fysisk og følelsesmessig. Metoden retter seg mot sammenhengen mellom spente muskler, tilbakeholdte følelser og åndedrettet. [Les mer]   
Vinjar Fønnebø
Foto: Ingun A Mæhlum
20.09.2011
Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt
- Ved NAFKAM setter vi pris på alle tilbakemeldinger på vår virksomhet. Siden etableringen i 2000 har vi fått mye ros, men fra tid til annen har det også kommet kritikk fra ulike hold. Britt Hertzberg Untiedt har i to innlegg i Naturterapeuten påpekt en rekke forhold hun mener er kritikkverdige. Personlig er jeg ikke tilhenger av skriftlige polemikker i offentligheten.  [Les mer]   
14.09.2011
Oikos vil tette hullene i Nøkkelhull-forskriften
I et høringssvar til Mattilsynet krever Oikos - Økologisk Norge vesentlige endringer i forskrift for Nøkkellhullet om merket skal fremme sunnhet og ha tillit i befolkningen. [Les mer]   
26.07.2011
Vår djupaste medkjensle
På vegne av alle medlemmer i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, ynskjer vi å visa vår djupaste medkjensle i samband med den ufattelege tragedien i Oslo og på Utøya. Våre tankar går til alle som har mista sine kjære og venner. [Les mer]   
26.06.2011
NAFKAM - i et forskningsmessig minefelt
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin kritiseres fra flere hold for tiden. I Naturterapeuten nr. 2/2011 tar Britt H Untiedt et oppgjør med forskningssenteret. I Morgenbladet 24. juni i år svarer direktør for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, på andre kritiske røster rettet mot senterets innsats og metoder. Britt H Untiedt er ikke fornøyd med de svar Fønnebø gir.
 [Les mer][Vis alle artikler]
 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers